Waarom is het dimensioneren van Controlled Atmosphere machinerie zo belangrijk? We willen hier eens wat meer aandacht aan besteden. Het gaat met name om de CO2-adsorbers.

Optimale CO2-waarden in een koelcel zijn voor elk versproduct anders. Zelfs voor verschillende cultivars en teeltlocaties kunnen ze anders zijn. Sommige appelrassen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor CO2, omdat hoge waarden interne bruinverkleuring kunnen veroorzaken. Anderzijds geldt het principe: hoe hoger de CO2-waarde, hoe sterker de ademhaling van appels onderdrukt wordt, en des te beter de grondkleur. Optimale waarden voor appels liggen doorgaans tussen 0,8% en 4,0%.

Als we gaan dimensioneren, gaan we standaard uit van een CO2-adsorptiecapaciteit van 100 ton product. De hoeveelheid CO2 die per etmaal verwijderd moet worden ligt tussen 10 en 50 kg. Er zijn twee parameters die de adsorptiecapaciteit die nodig is bepalen:

  • De ademhalingssnelheid van het product, de zogenaamde respiratie. Deze bepaalt hoeveel CO2 er per tijdseenheid geproduceerd wordt.
  • De optimale CO2-waarde voor de bewaring van het product, zeg maar de waarde die voor een koelcel ingesteld wordt.

Met deze CO2-waarde in de koelcel wordt vaak helemaal geen rekening gehouden, terwijl actieve kool bij hogere CO2 waarden veel meer CO2 bindt. De relatie tussen deze twee is tussen 0,5% en 5,0% CO2 vrijwel lineair. Om dit punt te verduidelijken: als u besluit uw appels niet bij 3,0%, maar bij 1,5% CO2 te bewaren, heeft u adsorbers nodig met een capaciteit die twee maal zo groot is. Dat is nogal wat!

Beide parameters zorgen voor een grote verschillen, want alleen al bij appels kan de adsorptiecapaciteit die nodig is een factor 15 variëren! Vandaar dat wij altijd de vervelende vraag stellen: wat gaat u bewaren, en onder welke condities? De bedoeling hiervan goed, want hoe preciezer wij weten wat u gaat doen, hoe scherper wij kunnen calculeren. Anders moeten we uitgaan van algemene waarden, en dat kan tot veel hogere kosten leiden. We willen namelijk voorkomen dat u capaciteit tekort komt.