Een nieuw concept

Onze sturingssystemen

Blue Atmosphere heeft nieuw sturingssysteem voor Controlled Atmosphere-bewaring ontwikkeld dat uniek is in zijn soort. De lay-out is gebaseerd op volgende vereisten:

 •  Minimaal 50% besparing op arbeid en installatiematerialen door decentralisatie van het   sturingssysteem;
 •  Standaardisatie van controller boxen, maar tailormade oplossingen blijven mogelijk;
 •  Een verregaande verbetering van de stabiliteit en bedrijfszekerheid door het gebruik van   industriële componenten;
 •  Vereenvoudiging van het installatiewerk en de service;
 •  Eenvoudig uit te breiden, en geschikt voor vervanging van bestaande installaties;
 •  Communicatie met andere softwarepakketten middels alle gangbare communicatieprotocollen   (bijvoorbeeld in geval CA en koeling geïntegreerd worden);
 •  Verbetering gebruikersvriendelijkheid door voortschrijdende automatisering (algoritmen en PID-   regelingen) en diagnostiek;
 •  Geschikt voor koelcellen en pallethoezen (FreshMAP).

Het nieuwe systeem is modulair opgebouwd, en bestaat uit vier basiselementen:

 1.  Gasanalyse cabinet met controller;
 2.  Een control box voor iedere 2 koelcellen;
 3.  Een controller in elke machine;
 4.  De SCADA Reliance user interface.

De controllers en de SCADA Reliance Userinterface vormen samen een netwerk.

Hardware en software

Onze software draait op Siemens Climatix controllers. Deze controllers blinken uit in betrouwbaarheid en bieden meer programmeermogelijkheden dan een PLC. Bij servicevragen wordt Blue Atmosphere geback-upt door de softwareproducent. Updates kunnen, als de klant hier toestemming voor geeft, automatisch ingeschoten worden.

Reliance is een professioneel SCADA-systeem (Supervisory Control And Data Acquisition) dat is ontworpen voor de visualisatie en besturing van industriële processen (Reliance). Reliance wordt wereldwijd toegepast in uiteenlopende industriële processen. De feedback van klanten speelt een cruciale rol bij ontwikkeling van SCADA. Reliance is agile, betrouwbaar, maar vooral robuust. De gebruikersvriendelijkheid van Reliance staat hoog aangeschreven. Het systeem is snel, intuïtief en prettig om mee te werken.

Gasanalyse

De gasanalyse vindt doorgaans centraal plaats in een gasanalyse cabinet. Standaard wordt een long-life galvanische cel (bereik 0-25%) voor zuurstof (O2)-meting ingebouwd in combinatie met een zogenaamde dual wave NDIR CO2-sensor (standaard bereik 0-5%).

De gasanalyse cabinet kan echter ook uitgerust worden met optische sensoren. Deze zijn duurzamer, nauwkeuriger (vooral in het lage bereik), en hoeven slechts enkele malen per jaar gekalibreerd te worden.

Optioneel wordt de gasanalyse uitgebreid met een ethyleen sensor (C2H4). Deze sensoren zijn in verschillende bereiken verkrijgbaar tot in het lage ppb-bereik.

Koelcel control box

Een koelcel control box wordt op de scheidingswand tussen twee koelcellen geplaatst. De controllers zijn met elkaar verbonden door een:

 • 230 VAC voedingskabel;
 • Centrale slang voor bemonstering gasanalyse;
 • Standaard Ethernet-kabel.

Doordat de koelcel control box steeds vlak bij de koelcel afsluiters en beluchtingsventilatoren van de twee cellen geplaatst wordt, hoeft er tijdens installatie maar zeer weinig bedrading gelegd worden, waardoor risico’s tot een minimum beperkt blijven. Ook de meetkleppen van de twee koelcellen zijn in de controller box opgenomen. Kortom, de installatie verloopt snel, en het systeem kan grotendeels voor verscheping getest worden. De control boxen kunnen makkelijk uitgewisseld worden, doordat alle aansluitingen eenvoudig losgekoppeld kunnen worden.

Blue Atmosphere biedt verschillende opties voor het meten en regelen van gascondities, waarbij telkens een control box geplaatst wordt voor elke 2 koelcellen. De meest toegepaste basisversie (Bronze) is geschikt voor standaard Controlled Atmosphere-bewaring. De ruimtecontrollers sturen:

 •  Meetkleppen voor monstername t.b.v. de gasanalyse;
 •  Koelcel afsluiters voor CO2-verwijdering;
 •  Koelcel afsluiters voor N2-toediening;
 •  Beluchtingsventilatoren.

Silver is een uitgebreide versie van de koelcel controllers. Deze biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid een waakthermostaat per koelcel te plaatsen, of extra temperatuursensoren.

Gold is de meest uitgebreide, standaard versie van de koelcel controllers. Omdat alle control boxen met een Climatix uitgerust worden, wordt er veel meer mogelijk, zoals het:

 •  Aansturen van bevochtigingsunits (onze software stuurt deze units rechtstreeks aan);
 •  Meten en registreren van condenswaterverlies-analyse;
 •  Meting van de relatieve vochtigheid;
 •  Meten van druk;
 •  Deurcontact veilige gascondities;
 •  Aansturen van cel afsluiters voor een ethyleenontleder;

Tenslotte biedt Blue Atmosphere tailormade koelcel control boxes (Platinum). Deze kunnen naast Controlled Atmosphere de koeling op celniveau aansturen: meer temperatuursensoren, contacten voor de koelsturing, verdamperventilatoren en ontdooiing. Onze Scada interface kan dan tevens gebruikt worden als user interface van het koelsysteem. SCADA Reliance wordt door koelbedrijven vaak gebruikt, wat integratie relatief eenvoudig maakt. De meeste koelsturingen kunnen met de Blue Atmosphere sturing communiceren via een Modbus-protocol.

Machine controllers

Ook onze gasfiltratiemachines – CO2-absorbers, N2-generatoren en ethyleenontleders – zijn uitgerust met een Climatix controller. Zij kunnen daarom standalone functioneren (alle machines kunnen cel afsluiters aansturen). Dit komt de bedrijfszekerheid ten goede. De software is uitgerust met algoritmen die de efficiëntie van het absorberen van gassen en het regenereren verbeteren. Dit kan, omdat we ook gasmetingen verrichten in een machine. Om deze reden hebben de machines van Blue Atmosphere 20-30% meer capaciteit. Machines zijn altijd uitgerust met een HMI.

Technische specificaties

 •  Alle cel afsluiters voor de CO2-absorber en N2-generator worden aangestuurd met 230 VAC.
 •  Beluchtingsventilatoren  (230 VAC) zijn geschikt om een koelcel te deconditioneren.
 •  Elke koelcel control box heeft zijn eigen voeding en afzekering.
 •  Een Climatix controller kan met Modbus-extensies 50 ruimten meten en regelen (Bronze en   Silver).
 •  Er kunnen maximaal15 Climatix controllers serieel geschakeld worden (Gold en Platinum).
 •  SCADA Reliance wordt geleverd op een industriële PC met scherm en printer.
 •  Het gasanalyse cabinet is uitgerust met een VPN-router.