CO2 absorptie

TDI, een ontwikkelbedrijf van Box, doet al lange tijd onderzoek naar CO2-beheersing in gebouwen. TDI kwam op het idee om nieuwe absorbentia die voor rookgaszuivering onderzocht worden, ook voor dit doel te onderzoeken. Het resultaat bleek veelbelovend, en TDI heeft Blue Atmosphere benaderd om samen nieuwe CO2-absorptiesystemen te ontwikkelen. Zo wordt de jarenlange kennis van TDI gecombineerd met 30 jaar vervaring op het gebied van gasfiltratietechnologie van Blue Atmosphere.

Unieke absorbentia

De gebruikte absorbentia zijn uniek omdat ze veel grotere hoeveelheden CO2 per kg binden, bij hogere debieten, en bij veel lagere partiële drukken dan enig ander bekend absorptiemiddel. Onze nieuwe absorbers zullen daardoor veel kleiner en compacter gebouwd kunnen worden. Hierdoor kunnen ze modulair ingezet worden als stand-alone unit, en zijn ze in potentie verleasbaar zijn. Ook zullen de nieuwe units nog energiezuiniger zijn.

Blue Atmosphere ziet de markt voor CO2-absorptie dus veel breder dan alleen de versmarkt. Deze ontwikkeling doen we met een technische universiteit in een exclusief samenwerkingsverband. De unieke, samengebrachte kennis zorgt ervoor dat we snel kunnen schakelen. In 2022 verwachten we de eerste producten al op de markt af te zetten.