Blue Atmosphere: vlijmscherpe cyclustijden

CO2-adsorbers voor groente- en fruitopslag kennen cycli die bestaan uit 2 fasen. Tijdens de adsorptie wordt CO2 verwijderd uit een koelcel met als doel de targetwaarde in stand te houden. Tijdens de regeneratie wordt het absorbens gereinigd en voorbereid voor de volgende adsorptiefase.

Helaas fluctueren optimale adsorptie- en regeneratietijden sterk. Ze zijn afhankelijk van de CO2-waarde in de koelcel (die weer afhangt van het product), de ademhalingssnelheid en het type adsorber. Cyclustijden bepalen in hoge mate de capaciteit van een adsorber. Het mag duidelijk zijn dat hoe meer cycli een machine per dag afwerkt, hoe meer CO2 wordt verwijderd. Je zou dus een continue optimalisatie van fasetijden verwachten, maar in werkelijkheid worden ze als een vaste waarde ingesteld. Dat gebeurt vaak eenmalig en daarna wordt er niet meer naar omgekeken.

Actieve kool raakt op een bepaald moment verzadigd en daarna is adsorberen zinloos. Feitelijk wordt er vanaf dat punt alleen nog lucht rondgepompt. Het is niet zo dat er geen CO2 meer bindt, maar de efficiëntie hiervan is zo laag dat dit overall geen winst oplevert. Andersom is ook ineffectief: een te vroege start van de regeneratie, voordat volledige verzadiging is bereikt. Door de optimale fasetijden continu te bepalen, kan de efficiëntie van een machine dus sterk verbeterd worden.

Voor de regeneratie geldt hetzelfde. Te kort regenereren betekent dat de volgende adsorptiefase niet effectief zal zijn, zeker als er lage een CO2-waarde in een koelcel gehandhaafd moeten worden, zoals bij peren. Te lang regenereren is ineffectief, omdat dit alleen maar tijd kost en minder cycli per dag mogelijk maakt.

Blue Atmosphere heeft een unieke manier om dit op te lossen: een interne CO2-sensor. Deze meet tijdens adsorberen in welke mate de actieve kool doorslaat, en tijdens regenereren hoeveel CO2 er (nog) van de actieve kool getrokken wordt. Een software-algoritme bepaalt vervolgens automatisch de optimale fasetijden. Dit is een continu proces.

Naast fasetijdenoptimalisatie zijn er nog drie elementen die onze adsorbers uniek maken:

  1. Een verbetering van de luchtstroom door de adsorber.
  2. Het toepassing van een sterkere, direct-aangedreven ventilator die voorkomt dat de druk tijdens adsorberen instort (Blog 15 april 2021).
  3. Software die CO2-adsorptie tot 3 koelcellen (met een oplopende CO2-waarde) mogelijk maakt voordat het regenereren gestart wordt. De software ‘zoekt’ welke koelcellen hier geschikt voor zijn.

De bovenstaande, unieke eigenschappen leiden tot een capaciteitsverbetering van 50-75%.