Het laatste jaar heeft Blue Atmosphere in haar blogs al veel aandacht besteed aan hoe haar CO2-adsorbers zich onderscheiden in de markt. Graag voegen we daar nog wat aan toe.

Bij grotere projecten, waarbij de totale CO2-productie hoger ligt dan 900 kg per etmaal, wordt het totale tonnage verdeeld over twee (of meer) adsorbers. In de praktijk betekent dit dat een aantal koelcellen toebedeelt worden aan één adsorber in de configuratie van de software, en de resterende koelcellen aan een tweede adsorber. Het decentrale sturingssysteem van Blue Atmosphere maakt het echter mogelijk om beide adsorbers op één ringleiding te plaatsen, waardoor alle cellen door beide adsorbers bediend kunnen worden. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • De koelcellen hoeven niet meer over de twee adsorbers verdeeld te worden. In veel gevallen is deze verdeling namelijk helemaal niet handig. Twee adsorbers van hetzelfde type maken de verdeling vaak nog lastiger. Dit is nu dus opgelost.
  • De flexibiliteit wordt sterk verbeterd. Doordat er geen sprake meer is van een verdeling van koelcellen, kunnen producten die meer of minder capaciteit vergen bewaard worden waar u dat wilt.
  • Eventueel kan een adsorber halverwege het bewaarseizoen uitgeschakeld worden, of in geval van een storing is er altijd nog een tweede die ingezet kan worden (redundacy).
  • Projecten kunnen makkelijker uitgebreid worden.

De twee absorbers werken alternerend, wat betekent dat CO2 vrijwel continu geadsorbeerd wordt. Bij beide adsorbers worden de absorptie- en regeneratietijden geoptimaliseerd door een aparte CO2-sensor in de machines.